Sekretess

Börjar gälla: 2022-08-31

Aktualiserad den: 2022-08-31

  Här beskrivs sekretesspolicyn hos Pettersson, Chris vid insamling och användning av de uppgifter vi får när du går in på www.chrispettersson.se (“servicetjänsten”). Detta sekretessförfarande beskriver dina integritetsrättigheter och vilket skydd sekretesslagarna ger dig.

  Genom att utnyttja våra tjänster ger du ditt samtycke till insamling och användning av dina uppgifter enligt denna sekretesspolicy. Vi ber dig avstå från åtkomst till eller nyttjande av våra tjänster om du inte önskar ge ditt samtycke till att dina uppgifter insamlas och används enligt beskriven information i vår sekretesspolicy. Denna sekretesspolicy har skapats med hjälp av sekretesspolicygenerator för cookieskript.

Pettersson, Chris är behörigt att modifiera denna sekretesspolicy när som helst. Detta kan ske utan förvarning.

  Pettersson, Chris publicerar sin sekretesspolicy på sin www.chrispettersson.se webbplats.

    

Insamling och använding av dina personliga uppgifter

    

Uppgifter som vi samlar in

    

      När du använder våra digitala tjänster blir du ombedd att ange dina personliga uppgifter som vi kan använda för identifiering eller kontaktupptagande. www.chrispettersson.se inhämtar följande uppgifter:    

    
                      
 • Användaruppgifter
 •                     
 • Namn
 •                     
 • E-post
 •                     
 • Nummer till mobiltelefon
 •                     
 • IP Adress
 •             
            

I användaruppgifterna ingår följande:

        
              
 • IP-address till datorer som besöker hemsidan
 •             
 • Begäran om webbsida
 •             
 • Begäran om webbsidor
 •             
 • Webbläsare för att komma till webbsidan
 •             
 • Tid och datum för besök
 •         
         

Hur vi samlar in uppgifter

    

      www.chrispettersson.se samlar in och tar emot uppgifter från dig på följande sätt:    

    
                  
 • När du fyller i registeringsformuläret eller på annat vis skickar dina personliga uppgifter.
 •                 
 • När du använder våra servicetjänster.
 •           
    

      Dina uppgifter kommer sparas upp till 30 dag(dagar), efter att du har har sagt upp ditt konto. Dina uppgifter kan händelsevis behållas längre för underrättelser eller journalföring enligt tillämplig lagstiftning. Information som inte identifierar dig som person kan sparas i obegränsad tid.    

            

Hur vi använder dina uppgifter

        

          www.chrispettersson.se får använda dina uppgifter för följande ändamål:        

        
                          
 • Tillhandahålla och bedriva våra digitala tjänster, samt kontrollera användningen av våra service.
 •                         
 • För andra ändamål. Pettersson, Chris använder dina uppgifter för att genomföra dataanalyser och intentifiera användartrender eller utröna effekten av egna marknadskampanjer, när skälig anledning finns. Vi använder dina uppgifter i syfte att utvärdera och förbättra vår egen service som produkter, tjänster, produkter och marknadsföringsåtgärder.
 •                         
 • För att kontakta dig. Pettersson, Chris tar kontakt med dig per e-post, telefon, SMS eller via annan digital kommunikation som har att göra med funktionerna, produkterna, tjänsterna eller uppdaterad säkerhet, när det finns behov eller skälig anledning.
 •                         
 • Marknadsförings- och reklamåtgärder. Pettersson, Chris använder ospecifierad information inhämtad fån dig för att förbättra vår marknadsföring.
 •                         
 • Riktad reklam. Dina persondata används för att förbättra reklamåtgärder som stämmer överens med dina specifika intressen.
 •                         
 • Hantering av kundbeställningar. Dina uppgifter som e-postadress, telefonnummer, profil på sociala medier och övriga information om användarkonton kommer användas för att behandla beställningar som kommer in via oss.
 •                         
 • Administrativa uppgifter. Dina persondata kommer användas vid administrativa förfaranden som rör vår webbplats.
 •                   
                 

Hur vi delar uppgifter om dig

        

          Pettersson, Chris kommer tillfälligtvis dela dina uppgifter i följande situationer:        

        
                        
 • Vid ditt samtycke. Pettersson, Chris delar dina uppgifter för godtyckliga ändamål med ditt uttryckliga medgivande.
 •                   
         

Dela via tredje man

            

          Tredje man som vi delar dina personuppgifter med måste ange vad denne kommer använda dem till. Tredje man får endast behålla dina uppgifter under den tidsperiod som anges vid begärand om och erhållande av nämnd information. Tredje man som tillhandahåller digitala tjänster har inte rätt att samla in, sälja eller använda dina personuppgifter, med undantag för vad som krävs för angivet ändamål.        

        

Dina uppgifter kan dels med tredje man för följande ändamål:

        
                        
 • Uppgifter för analys. Dina personuppgifter kan komma delas med analysverktyg på nätet för att spåra och genomföra analyser av trafiken på webbplatsen.
 •                   
        

          Om du beslutar att ge ut sådana uppgifter vid registrering eller på annat vis, ger du Pettersson, Chris samtidigt ditt samtycke till att använda, dela och spara dem i överensstämmelse med vad som anges i denna sekretesspolicy.        

         

Dina uppgifter kan komma att lämnas ut för följande ändamål:

    
          
 • För att efterleva tillämplig lagstiftning, bestämmelser och domstolsavgöranden.
 •         
 • Vid bearbetning av anmälningar om att din anmändning av våra tjänster inkräktar på tredje mans rättigheter.
 •         
 • Verkställa avtal slutna mellan dig och oss, även beträffande denna sekretesspolicy.
 •     
    

Kakor

    

        Cookies är mindre textfiler som kommer in på din dator från webbsidor du besöker. Webbsidor använder cookies för att hjälpa användarna att uppnå effektiva sökningar och genomföra olika funktioner. Cookies som krävs för att webbsidan ska kunna fungera ordentligt får installeras utan ditt samtycke. Övriga cookies måste först godkännas innan dom får installeras i webbläsaren.    

    
                
 • Strikt nödvändiga cookies. Strikt nödvändiga kakor tillåter kärnwebbplatsfunktioner som användarinloggning och kontohantering. Webbplatsen kan inte användas ordentligt utan strikt nödvändiga cookies.
 •               
 • Prestandacookies. Prestandacookies används för att se hur besökare använder webbplatsen, t.ex. analytiska kakor. Dessa cookies kan inte användas för att direkt identifiera en viss besökare.
 •               
 • Funktionscookies Funktionskakor används för att komma ihåg besökarinformation på webbplatsen, t.ex. språk, tidszon, förbättrat innehåll.
 •               
 • Inriktningscookies. Inriktningscookies används för att identifiera besökare mellan olika webbplatser, t.ex. innehållspartners, bannernätverk. Dessa cookies kan användas av företag för att skapa en profil över besökarnas intressen eller visa relevanta annonser på andra webbplatser.
 •               
 • Oklassificerade Oklassificerade cookies är cookies som inte tillhör någon annan kategori eller som kategoriseras.
 •           
                      

Säkerhet

    

      För oss är säkerheten rörande dina personuppgifter viktig. www.chrispettersson.se tillämpar omfattande säkerhetsmått för att undvika missbruk, förlust eller ändring av uppgifterna vi erhållit från dig. Men eftersom vi inte helt kan garantera säkerheten hos den information du tillhandahåller, måste din användning av våra digitala tjänster ske på egen risk.    

    

      Pettersson, Chris ansvarar ej för webbplatser som drivs av tredje man och ej heller för din användning av dem. Innan du lämnar denna webbplats rekommenderar vi dig att kolla upp sekretessförfaranden hos andra webbplatser som du besöker och bedöma lämpligheten hos dylika förfaranden.    

    

Kontakta oss

    

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på följande sätt:

    

Namn: Pettersson, Chris

    

Adress: Kommendörsgatan 24, 114 48, Stockholm

    

E-post: chris@chrispettersson.se

    

Webbplats: www.chrispettersson.se

            

Telefonnummer: 0723955654